До старту
залишилось
  • Офіційний партнер
  • Локація
  • Партнер смуги перешкод
  • Офіційний партнер
  • Youtube партнер
  • Водний партнер
  • Страховий партнер
  • Організатор
  • Співорганізатор

Дозвіл на обробку персональних даних 2024

У відповідності до умов Закону України  «Про захист персональних даних», заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник надає свою згоду на збір,  обробку, використання та передачу третім особам його персональних даних, а також зображень, фото-,аудіо- та відеоматеріалу, записаного під час заходу, для маркетингових цілей організаторів та/ або третіх осіб.

У випадку заповнення заявки на реєстрацію дитини для участі у заході, особа, яка подає таку заявку, гарантує те, що вона є законним представником малолітньої та/або неповнолітньої дитини (зокрема, є батьком, усиновлювачем, опікуном та/або ін.) та  надає згоду на використання, обробку, передачу третім особам для подальшого використання у маркетингових цілях особистої інформації дитини, її персональних даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з її участю для реклами заходу та інших маркетингових цілей організаторів або третіх осіб, без будь-якої компенсації з боку організаторів змагань (та/або третіх осіб) та без попереднього узгодження з таким законним представником.

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) підтверджую свою згоду на обробку моїх персональних даних, які будуть внесені до внутрішнього реєстру асоційованих членів ГО «Бігова Україна» для підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної-правової та іншої інформації, внутрішніх документів організації, а також з метою забезпечення ефективної діяльності ГО «Бігова Україна».

Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене як асоційованого члена  ГО «Бігова Україна».

 

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних ГО «Бігова Україна» з метою забезпечення її ефективної діяльності, про мої права, визначені Законом, та про передачу моїх даних колу осіб, визначених Законом.

 У відповідності до вимог Закону України  «Про електронну комерцію», заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник надає організаторам свою згоду на отримання інформації від організаторів та третіх осіб, які діють спільно або за дорученням від організаторів, шляхом отримання e-mail листів, в тому числі комерційних електронних повідомлень, на вказану при заповненні даної форми  електронну пошту, пуш-повідомлень, смс-повідомлень, повідомлень в месенджери та іншого формату інформації комерційного/некомерційного характеру на контактні дані, вказані під час заповнення даної форми.

Зобов’язуюсь повідомляти ГО «Бігова Україна» про зміну своїх персональних даних протягом двох місяців з дати таких змін.